Contactformulier

Werken vanuit eigen waarden

In tijden van sociale distantie is de grootste uitdaging misschien wel om dichtbij jezelf te blijven. Veel mensen ervaren momenteel angstgevoelens. Angst voor je eigen gezondheid, de gezondheid van dierbaren. Angst voor de onzekere toekomst of voor de economische gevolgen van de situatie. Bij angst wordt een deel van ons brein geactiveerd wat maakt dat we vluchten of vechten. Vluchten door ons hoofd in het zand te steken of erger nog door in (blinde) paniek te raken en (tijdelijk) niet meer tot handelen in staat te zijn. Vechten door tot actie over te gaan. Door aan én door te pakken. Door (proberen) te redden wat er te redden valt. 

Ik zie (gelukkig) veel ondernemers en organisaties om mij heen in de handelingsstand gaan. En dat is natuurlijk top maar tegelijkertijd schuilt ook daar een gevaar. Het gevaar om té snel te gaan en te handelen met te veel distantie van de eigen waarden. Op langere termijn levert dat (alsnog) problemen op.

Ik wil daarom graag een opdracht met jullie delen die ik in veel van mijn trainingen toepas en die juist nu van waarde kan zijn om dichtbij jezelf (of de organisatie) te blijven. Wat kan helpen is om heel goed scherp te hebben vanuit welke waarden je (of jullie) werken. Een waarde is een belangrijk principe die jouw gedrag stuurt. Of een gemeenschappelijke overtuiging die zichtbaar wordt in het gedrag van alle leden van de organisatie. 

Op het internet zijn eenvoudig waardenlijsten te downloaden (en mocht je die niet kunnen vinden stuur ik er met plezier 1 op). Wanneer je zelfstandig ondernemer bent (zoals ik) of wanneer je aan het hoofd van een organisatie staat bedenk dan wat voor jou/jullie de allerbelangrijkste waarden zijn. Dwing jezelf ertoe om een keus te maken tussen de vijf allerbelangrijkste en zet deze vervolgens in volgorde van belangrijkheid. Wanneer je voor een grote (kinderopvang) organisatie werkt bedenk dan wat de vijf belangrijkste waarden van de organisatie zijn. 

Soms zijn die reeds beschreven in jullie (pedagogisch) beleid of op de website. Soms moet je er wat meer naar op zoek. Er samen met collega’s een digitale sparringsessie aan wijden kan natuurlijk ook! In alle gevallen schrijf je de belangrijkste waarden op een plek waar je ze eenvoudig terug kunt vinden. Bijvoorbeeld voorin je agenda of op het memobord op je kantoor of (tijdelijke) werkruimte. Zodra je geconfronteerd wordt met iets dat je ervaart als een ‘snel te nemen beslissing’ toets je deze aan de hand van jouw (of jullie) waarden top 5. 

Even een persoonlijk voorbeeld: Een deel van mijn werkzaamheden bestaat uit het geven van trainingen. Nu de RIVM maatregelingen zijn verlengd kunnen deze geen doorgang vinden. Met veel groepen zit ik midden in een trainingsreeks waardoor continuering van het proces wenselijk is. Sommige opdrachtgevers vragen nu of ik mijn aanbod (training) op video op kan nemen. Zodat de pedagogisch professionals door kunnen. Sommigen vragen of ik dat vooral heel snél wil regelen want nu er veel minder professionals nodig zijn op de groepen zijn er veel verleturen. De ondernemer in mij zou nu in de valkuil kunnen stappen om héél snel tot handelen over te gaan. Klantgerichtheid staat in mijn waarden top 5. Maar kwaliteit staat hoger. En dus was er eerst een pas op de plaats nodig om te kijken of het inspreken van filmpjes wel de beste vervanging is voor het geven van trainingen. Ik kom daarbij tot de conclusie dat ik het geven van maatwerk en de interactie met deelnemers belangrijk vind. Waardoor ik tot de conclusie kom dat het geven van live webinars op dit moment het beste alternatief is. Daarmee kan ik mijn aanbod nog steeds afstemmen op het pedagogisch beleid van de organisatie én live interactie hebben met de deelnemers.

Volgende week volg ik een train-de-trainer in het geven van webinars. Vanaf 14 april as. ga ik live. Dat zal in het begin echt nog niet vlekkeloos gaan maar ik ben wel in contact én authentiek. Over alles wat er live misgaat mag gelachen worden. Humor staat gelukkig ook in mijn waarden top 5.

Wij maken géén actief gebruik van cookies (we eten ze trouwens wel). Ook houden we niet bij wie onze site bezoekt. En het tellen van likes op social media? Daar doen we al helemaal niet aan. We willen je namelijk gewoon inhoudelijk verder helpen. Zowel op socials als op deze pagina.